Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
[email protected] +90 533 383 88 66 +90 533 383 88 66 +90 533 383 88 66

Silikon Göğüs Protezleri

Meme büyütme (protez)

Kadın fiziğinde önemli görüntü unsurlarından biri olan meme, erojen organ olup, asıl işlevi yönünden emzirme ve kadınlığı simgeleme görevine sahiptir. Meme bir kadının güzelliğinin en belirgin öğelerinden birisi olup, bu konuda problem olduğunu düşünen bireyler iç dünyalarından psikolojik yıkıma uğrayabilmektedir. Peki, meme büyütme nedir?

Meme büyütme göğüs orantıları vücut orantılarına göre küçük olan bayanlarda cerrahi işlemlerle silikon implant protezler ve yağ enjeksiyonu gibi yöntemlerle büyütme işlemine denilmektedir. Meme büyütme işleminde cerrahide kullanılan materyal silikon implanttır. Estetik açıdan kadın güzelliğinde önemli bir yere sahip olan memenin küçük olması sorunu kalıtımsal kaynaklı, tek ya da çift taraflı gelişme kusuru nedeniyle olabilmektedir. Bayanların gebelik döneminde almış oldukları kiloları verme sürecinde kaybedilen yağ dokularından ötürü ve emzirme sürecinde kaybedilen meme dokusu hacminden ötürü de küçüklük oluşabilmektedir. Vücut indeksine göre estetik açıdan küçük göğüslere sahip olan bayanlar operasyon için adaydır.

Kimler meme büyütme için uygundur?

Fiziksel yapıdaki anormallik nedeniyle dolaylı olarak kişilerin psikolojilerini ve sosyal hayatlarını etkileyen meme meme büyütme kimler için uygundur? sorusu için yine patolojik bir durumdan ötürü memesi alınan ve doğumsal nedenden ötürü memesi olmayan bireyler, daha önce geçirilen protez meme büyütme işlemlerinde kullanılan protezlerin eskimesi nedeniyle değiştirilmesi gereken bireyler bu operasyon için uygun kişilerdir. Bunun yanında gebelik atlatan ve göğüslerinde orantısal uyum bulunmayan kişiler de bu işleme başvurabilir.

Hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Meme büyütme işleminde gerek yağ enjeksiyonu gerekse protezle büyütme yöntemi ile olsun genel anlamda uygulama yaşının üst sınırında ciddi bir sınırlama yokken alt sınırında gelişim dönemi nedeniyle 18 yaş sınırı bulunmaktadır. Ergenlik yaşının bireysel farklılıkları nedeniyle ortalama olarak meme büyütme “hangi yaşta yapılmalıdır?” sorusu için en erken 18 yaş olduğu belirtilmelidir. Yine 40 yaş sonrası oluşabilme ihtimali bulunan patolojik meme sorunları nedeniyle uygulama öncesi tetkiklerin kapsamlı yapılması gerekmekte olup yaş sınırı olarakta tıbbi müdahaleye engel teşkil etmeyen her birey olabilir.

Hangi slikon hangi görünüm için tercih edilmelidir?

Bireylerin anatomik görünümleri değişkendir ve bu doğrultuda görünümler için uygulanabilecek estetik müdahalelerin değişken olduğu düşünülmelidir. Hangi slikonun hangi görünüm için tercih edilmesi gerektiği hakkındaki en doğru karar estetik cerrahın muayenesi ile belirlenmektedir.

Meme slikonu fiyatları nedir?

Estetik operasyonlarda kullanılan implant protezler hakkında çok sayıda marka ile karşılaşmak mümkündür. Bu konuda seçim aşamasında FDA onayı almış markalarda ürün almak sonrası için çok önemlidir. Yinede “meme slikon fiyatları nedir?” sorusu için artmış olan rekabet ortamı nedeniyle çok yüksek rakamlar düşünülmemelidir.

Ne tür protezler kullanılmaktadır?

Normalde her birey için gereken estetik müdahalenin farklı olabileceği bilindiğine göre kullanılan meme protezleri de değişiklik göstermektedir. “Ne tür protezler kullanılmaktadır?” sorusu içi ilk olarak protezlerin sınıflandırılması bilinmelidir. Bu kapsamda protezler şekil,içerik ve yüzey yapısı yönünden değişiklik göstermektedir. FDA’da yapılan klinik çalışmalar sonucunda kullanılan protezlerin damla protez, yuvarlak protez, silikon içerikli protez,serum fizyolojik protez,pürtük yüzeyli ve düz yüzeyli protez gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Slikonların içerdiği madde tipine göre çeşitleri nelerdir?

Operasyonlarda kullanılan protezler genel olarak içerik, şekil ve yüzey yapısı yönünden sınıflanırken her bir başlıkta kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. S”likonların içerdiği madde tipine göre çeşitleri nelerdir?” sorusu için şekil ve yüzeysel yapı ayrımının dışında serum fizyolojik dolu olan ve slikon jelle dolu olan protez tipleri mevcuttur.